„Poradnik projektanta elektryka” ukazał się w serii „.e” wydawanej pod patronatem miesięcznika elektro.info. Poniżej tytuły, które dotychczas ukazały się w serii:

Egzamin kwalifikacyjny Egzamin kwalifikacyjny, grupa 1
R. Lenartowicz, W. Zdunek
liczba stron 410
cena 58 zł.
Wymagania techniczne Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach
A. Boczkowski
liczba stron 199
cena 52 zł.

 

seria "Niezbędniki elektryka"

podstawy projektowania linii kablowych Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia (nr 1)
J. Wiatr, M. Orzechowski
liczba stron 76
cena 30 zł
oświetlenie awaryjne Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych (nr 2)
J. Wiatr, M. Orzechowski
liczba stron 96
cena 30 zł
Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną (nr 3)
Źródła zasilania oraz zasady doboru ich mocy
J. Wiatr, M. Miegoń
liczba stron 67
cena 30 zł
Zasilacze UPS oraz baterie akumulatorów w układzie zasilania gwarantowanego Zasilacze UPS oraz baterie akumulatorów w układzie zasilania gwarantowanego (nr 4)
Zasilacze UPS oraz sposoby ich doboru
J. Wiatr, M. Miegoń
liczba stron 56
cena 30 zł

 

seria "Zeszyty dla elektryków"

podstawy projektowania linii kablowych Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN, wyd.II (Zeszyt nr 1)
J. Wiatr, R. Lenartowicz, M. Orzechowski
liczba stron 176
cena 35 zł
oświetlenie awaryjne Oświetlenie awaryjne w budynkach - wymagania i zasady zasilania (Zeszyt nr 2)
J. Wiatr
liczba stron 17
cena 28 zł
Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych (Zeszyt nr 3)
J. Wiatr
liczba stron 100
cena 35 zł
Zasilacze UPS oraz baterie akumulatorów w układzie zasilania gwarantowanego Zasilacze UPS oraz baterie akumulatorów w układzie zasilania gwarantowanego (Zeszyt nr 4)
J. Wiatr, M. Miegoń
liczba stron 215
cena 46 zł
Instalacje przeciwpożarowe Instalacje przeciwpożarowe (Zeszyt nr 5)
E. Skiepko
liczba stron: 195
cena: 54 zł
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. (Zeszyt nr 6)
R. Markowska, A. W. Sowa
liczba stron 187
cena 52 zł
więcej o książce
Wykonywanie pomiarów odbiorczych i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (Zeszyt nr 7) Wykonywanie pomiarów odbiorczych i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (Zeszyt nr 7)
F. Łasak
liczba stron 98
cena 39 zł
Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (Zeszyt nr 8)

Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (Zeszyt nr 8)
J. Wiatr, A. Boczkowski, M. Orzechowski
liczba stron 329
cena 85 zł 

Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (Zeszyt nr 8)

Ograniczanie przepięć w instalacjach elektrycznych w obiektach budowlanych (Zeszyt nr 9)
R. Markowska, A. Sowa
liczba stron 246
cena 60 zł