mgr inż. Leszek Bożek

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, specjalność napęd elektryczny. Od 1986 roku pracuje w Warszawie, gdzie obecnie pełni obowiązki zastępcy kierownika pracowni elektrycznej. Jest autorem szeregu nowatorskich rozwiązań technicznych w zakresie infrastruktury lotniskowej, obiektów budowlanych służby mps, a także wielu publikacji z zakresu zasilania obiektów budowlanych w energię elektryczną. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiada również uprawnienia do projektowania i budowy systemów sygnalizacji pożaru.