dr inż. Kazimierz Herlender

Adiunkt w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. W swojej pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się takimi zagadnieniami jak:

  • projektowaniem instalacji i urządzeń elektrycznych
  • wykorzystaniem komputerowych systemów wspomagania projektowania typu CAD i CAE w energetyce,
  • metodologią projektowania oraz zagadnieniami optymalizacji i polioptymalizacji,
  • zagadnieniami generacji rozproszonej w tym odnawialnymi źródłami energii,
  • sposobami magazynowania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym a w szczególności bateryjnymi zasobnikami typu BES,
  • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. 

Dr K. Herlender jest kierownikiem Studium Podyplomowego prowadzonego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej o tematyce „Projektowania instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo”, jest Kierownikiem Ośrodka Energetyki Odnawialnej i Innowacji przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej oraz Przewodniczącym Rady Organizacyjnej Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej.