mgr inż. Andrzej Boczkowski

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodową rozpoczął w 1956r. w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Warszawie. Następnie, począwszy od 1958r., pracował w jednostkach Organizacji „Elektromontaż” to jest w Przedsiębiorstwie „Elektromontaż” i w Zjednoczeniu „Elektromontaż” w Warszawie, w Przedsiębiorstwie „Elektromontaż-Export” na budowie zagranicznej, a od 1986r. do 2001r. w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie „Elektromontaż” w Warszawie gdzie od 1997r. pełnił funkcję Dyrektora Ośrodka.

mgr inż. Mirosław Miegoń

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku elektryfikacja i automatyzacja kopalń oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na kierunku telekomunikacja. Przez sześć lat pracował na stanowisku głównego technologa w fabryce transformatorów FEE Pologne. Po zakończeniu produkcji w Polsce nadzorował transfer technologii i produkcji w Tajlandii. W latach 1999 - 2005 kierował Działem Systemów Automatyki w firmie OPTO Sp. z o.o.

mgr inż. Leszek Bożek

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, specjalność napęd elektryczny. Od 1986 roku pracuje w Warszawie, gdzie obecnie pełni obowiązki zastępcy kierownika pracowni elektrycznej. Jest autorem szeregu nowatorskich rozwiązań technicznych w zakresie infrastruktury lotniskowej, obiektów budowlanych służby mps, a także wielu publikacji z zakresu zasilania obiektów budowlanych w energię elektryczną. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiada również uprawnienia do projektowania i budowy systemów sygnalizacji pożaru.

dr inż. Kazimierz Herlender

Adiunkt w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. W swojej pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się takimi zagadnieniami jak: 

  • projektowaniem instalacji i urządzeń elektrycznych
  • wykorzystaniem komputerowych systemów wspomagania projektowania typu CAD i CAE w energetyce,
  • metodologią projektowania oraz zagadnieniami optymalizacji i polioptymalizacji,
  • zagadnieniami generacji rozproszonej w tym odnawialnymi źródłami energii,
  • sposobami magazynowania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym a w szczególności bateryjnymi zasobnikami typu BES,
  • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.

mgr inż. Witold Zdunek

Emerytowany nauczyciel akademicki, członek Stowarzyszenia Polskich Energetyków. Przez 38 lat był zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

W okresie tym prowadził zajęcia dydaktyczne z aparatów elektrycznych, techniki wysokich napięć, projektowania i eksploatacji stacji transformatorowych, materiałoznawstwa elektrycznego oraz geometrii wykreślnej.