mgr inż. Marcin Orzechowski

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalności elektroenergetyka. Pełnił funkcję redaktora w miesięczniku „elektro.info” i współuczestniczył w tworzeniu pisma. Przez cztery lata pracował w firmie SVANTEK, gdzie zajmował się uruchamianiem, serwisem oraz badaniami przyrządów do pomiaru dźwięku i drgań. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów oraz trzech książek z zakresu instalacji elektrycznych niskiego napięcia.

Wraz z redaktorem naczelnym czasopisma „elektro.info” opracowuje stałą rubrykę „e.projekty”, która cieszy się dużym zainteresowaniem Czytelników. Obecnie zatrudniony na stanowisku starszego asystenta w pracowni elektrycznej Wojskowego Biura Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych w Warszawie. Od 2010 roku jest członkiem Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP. Jest również członkiem SPE, gdzie prowadzi szkolenia w zakresie zasilania obiektów budowlanych w energię elektryczną. Nieustannie zajmuje się poszerzaniem swoich kwalifikacji przez uczestniczenie w różnych kursach, szkoleniach oraz seminariach. W przyszłości zamierza zająć się m.in. pracą dydaktyczną na macierzystej uczelni.

Wybrane publikacje autora:
 

powrot