ppłk w st. spocz., mgr inż. Julian Wiatr

Emerytowany oficer WP, absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej o specjalności systemy radiolokacyjne oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalności elektroenergetyka. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych o specjalności:

  • teoria i technika ochrony przeciwporażeniowej – Politechnika Wrocławska,
  • pedagogika szkolnictwa zawodowego – Instytut Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie,
  • automatyka napędu elektrycznego w energetyce – Politechnika Warszawska,
  • bezpieczeństwo budowli – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
  • charakterystyka energetyczna budynków, audyt energetyczny – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

mgr inż. Marcin Orzechowski

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalności elektroenergetyka. Pełnił funkcję redaktora w miesięczniku „elektro.info” i współuczestniczył w tworzeniu pisma. Przez cztery lata pracował w firmie SVANTEK, gdzie zajmował się uruchamianiem, serwisem oraz badaniami przyrządów do pomiaru dźwięku i drgań. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów oraz trzech książek z zakresu instalacji elektrycznych niskiego napięcia.